Východné partnerstvo - SlovakAid

Východné partnerstvo

Načítavam mapu...

Aktuálne prebiehajúce rozvojové projekty

Podpora potravinovej sebestačnosti a prístupu k pitnej vode v kraji Cuibet

Južný Sudán

Zavedenie výroby a využitia slovenského pľúcneho ventilátora Q-vent pre „bridging“ terapiu pacientov s COVID-19 a jednoduché lekárske zákroky

Keňa

Kvalitná zdravotná starostlivosť s dôrazom na matky a deti v oblasti Masol

Keňa