Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy, spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regióne Iraku a Sýrie - SlovakAid

Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy, spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regióne Iraku a Sýrie

Country
Iraq
Location of implmentation
Arbíl
Number
SAMRS/2020/HUM/1/10
State of projects implementation
Aktuálny
Type of financing
Humanitarian projects
Implementation period
01.09.2020 - 31.12.2021
Sector
Dobré zdravie
ODA grant
249900 EUR
Recipient
Akadémia Urgentnej Medicíny - Academy of Emergency Medicine
Partner
The Kurdistan Society of Emergency Medicine; Ministry of Interior, Kurdistan Regional Government

Popis projektu

Cieľom žiadateľa je výcvik zdravotníckeho personálu a vybudovanie školiaceho strediska ktoré sa bude podieľať na vzdelávaní budúcich profesionálov v oblasti zdravotníctva. V rámci budovania zdravotníckych kapacít, materiálneho a personálneho vybavenia zdravotníckeho školiaceho strediska odborný personál žiadateľa vypracuje aj sylaby a metodické postupy vrátane štandardov pre vzdelávacie programy štátnych inštitúcií a zložiek. Súčasťou projektu je aj priama zdravotnícka a materiálna podpora cieľových skupín, ktorá pomôže zmierniť dopady existujúcej krízy v regióne a personálne podporí zdravotnícke kapacity v krajine, a pomôže tak obyvateľom v časoch krízy.

Loading map ...