Mitigation of negative effects of migration and refugee crisis caused by armed conflicts and ongoing crisis in the region of Iraq and Syria - SlovakAid

Mitigation of negative effects of migration and refugee crisis caused by armed conflicts and ongoing crisis in the region of Iraq and Syria

Country
N/A
Location of implmentation
Arbíl
Number
SAMRS/2020/HUM/1/10
State of projects implementation
Finished
Type of financing
Humanitarian projects
Implementation period
01.09.2020 - 31.12.2021
Sector
Dobré zdravie
ODA grant
249900 EUR
Recipient
Neudané
Partner
The Kurdistan Society of Emergency Medicine; Ministry of Interior, Kurdistan Regional Government

Description

Cieľom žiadateľa je výcvik zdravotníckeho personálu a vybudovanie školiaceho strediska ktoré sa bude podieľať na vzdelávaní budúcich profesionálov v oblasti zdravotníctva. V rámci budovania zdravotníckych kapacít, materiálneho a personálneho vybavenia zdravotníckeho školiaceho strediska odborný personál žiadateľa vypracuje aj sylaby a metodické postupy vrátane štandardov pre vzdelávacie programy štátnych inštitúcií a zložiek. Súčasťou projektu je aj priama zdravotnícka a materiálna podpora cieľových skupín, ktorá pomôže zmierniť dopady existujúcej krízy v regióne a personálne podporí zdravotnícke kapacity v krajine, a pomôže tak obyvateľom v časoch krízy.

Project description

Project is sequential to previous project in previous years. One of the goals of the project is building, equipping and running medical training center in cooperation with local partners. The goals include training of medical personnel and equipping a medical training center capable of taking part in training and educating future medical professionals. This also includes compiling methodology and syllabi for future reference as well as educational standards for government agencies and departments to use. Direct medical and material support is also provided, especially to the marginalized groups. Direct medical intervention alleviates the enormous demands put on local medical personnel.