Posilnenie prístupu k základným potravinám a hygienickým potrebám pre najzraniteľnejšiu časť populácie na Ukrajine - SlovakAid

Posilnenie prístupu k základným potravinám a hygienickým potrebám pre najzraniteľnejšiu časť populácie na Ukrajine

Krajina
Ukrajina
Miesto realizácie
Ukrajina
Číslo
SAMRS/2022/HUM/2/UA/1/5
Stav
Ukončený
Typ financovania
Humanitárne projekty
Obdobie realizácie
01.08.2022 - 28.02.2023
Sektor
Infraštruktúra a udržateľné využívanie prírodných zdrojov
ODA dotácia
329797.02 EUR
Príjimateľ
ADRA- Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o.z.
Partner
CF ADRA UKRAINE CO

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je posilnenie potravinovej bezpečnosti a zlepšenie prístupu k základným hygienickým potrebám pre cca 23 760 osôb (7 920 rodinných balíkov pre 3 osoby v rodine), zasiahnutých vojnou na Ukrajine, prostredníctvom distribúcie rodinných balíkov pomoci. Tie obsahujú 14 kg trvanlivých potravín a základných hygienických potrieb, ktoré trojčlennej rodine vystačia na 2-3 týždne. Projekt bude priamo nadväzovať na identický a končiaci projekt ADRA International. ADRA Slovensko v spolupráci s partnerskou organizáciou ADRA Ukrajina zrealizuje projekt v oslobodených ukrajinských mestách, v oblastiach s nízkym prístupom k niektorým zo základných potravín, ako aj v miestach kde je prístup k potravinám nedostatočný. Pomoc je určená aj pre dočasne presídlených ľudí v oblasti Západnej Ukrajiny, ktorí sú núdzovo ubytovaní a nemajú dostatočný prístup k potravinám a základným potrebám. Z predkladaného projektu budú benefitovať domácnosti, nachádzajúce sa v týchto oblastiach. Raz mesačne, ADRA Slovensko nakúpi trváce potraviny a hygienické potreby, zabalí ich vo svojich baliacich centrách v Trenčíne a Košiciach, naloží ich do kamiónu, a následne odošle do ADRA skladu v Mukačeve (alebo v inej oblasti) na Ukrajine. Projekt umožní vyslať 6 kamiónov (7 920 balíkov pomoci na 198 paletách, čo je cca 120 ton humanitárnej pomoci). Hlavnou aktivitou projektu bude distribúcia rodinných balíkov pomoci na Ukrajine a bude ju zabezpečovať partnerská organizácia ADRA Ukrajina, ktorá vďaka doterajším zásielkam od ADRA Slovensko takto zabezpečila prístup k potravinám a hygienickým potrebám už vyše 9 240 rodinám (viac ako 27 000 beneficientov). V rámci prierezovej témy ŽP a ZK patrí projekt do kategórie B a nepredstavuje ohrozenie pre ŽK, keďže predpokladá strategický nákup tovaru - vo veľkých baleniach, recyklovateľné balenie tovaru - v kartónových krabiciach, a kapacitne efektívnu prepravu tovaru na Ukrajinu - vysielaním iba plných veľkokapacitných kamiónov. V rámci prierezovej témy rovnosť príležitosti patrí projekt do kategórie B - predstavuje pozitívny vplyv na rovnosť mužov a žien. Rodinné balíky pomoci sú určené domácnostiam, o chod ktorých sa momentálne na Ukrajine do značnej miery starajú ženy. Balíky pomoci taktiež obsahujú základné hygienické potreby pre ženy. Podstatnú časť utečencov a vnútorne presídlených tvoria ženy s deťmi, seniori a ľudia so špeciálnymi potrebami. Projekt pomáha ženám zvládnuť ťažkú situáciu, keď museli prevziať zodpovednosť za zabezpečenie celej rodiny. O pozitívnom vplyve projektu na rovnosť mužov a žien dokazuje aj doterajšia skúsenosť s distribúciou, záznamy a fotografie z aktivít.