Ingrid Brocková: Pravidelný dialóg s mimovládnym sektorom o realizácii rozvojovej politiky je naďalej prioritou - SlovakAid

Ingrid Brocková: Pravidelný dialóg s mimovládnym sektorom o realizácii rozvojovej politiky je naďalej prioritou

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková v rámci pravidelného dialógu s mimovládnym sektorom uskutočnila dnes (24. februára 2021) online rokovanie s partnermi z Platformy rozvojových organizácií – Ambrela. Hlavnými témami rozhovoru boli perspektívy zvyšovania rozpočtu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky, zefektívňovanie systému humanitárnej pomoci poskytovanej do zahraničia i spolupráca v oblasti zvyšovania povedomia o rozvojovej spolupráci.

„S Ambrelou máme pokračujúci otvorený a partnerský dialóg zameraný na zlepšovanie rôznych aspektov rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky. Dohodli sme sa, že sa naďalej budeme spoločne usilovať o zvyšovanie povedomia o SlovakAid. S Ambrelou vyvíjame spoločné úsilie aj vo zvyšovaní rozpočtu rozvojovej spolupráce. Ambrela taktiež prináša cenné impulzy aj do aktuálneho procesu zefektívňovania humanitárnej pomoci. Verím, že spoločným úsilím dosiahneme vo všetkých spomínaných oblastiach pozitívny posun,“ uviedla štátna tajomníčka Ingrid Brocková.

Partneri prediskutovali aj otázky súvisiace s negatívnym vplyvom pandémie ochorenia COVID-19 na činnosť i finančnú stabilitu mimovládnych organizácií, a v tomto kontexte sa dotkli zákonnej podmienky spolufinancovania rozvojových projektov. I. Brocková informovala Ambrelu aj o aktivitách rezortu vo vzťahu k podpore občianskej spoločnosti v Bielorusku i o možnostiach zapojenia slovenského mimovládneho sektora do rozvojových aktivít EÚ alebo iných donorov, v ktorých je rezort zahraničných vecí angažovaný. Na záver sa partneri zhodli, že dobrou príležitosťou pre zvyšovanie osvety o rozvojovej spolupráci a jej prínosoch pre spoločnosť predstavujú podujatia plánované v tomto roku rezortom diplomacie i Ambrelou.

Zdroj: MZVEZ SR