CÍTIŤ, ŽE SÚ ĽUDIA, KTORÝM ZÁLEŽÍ NA VÁS A VAŠEJ RODINE, JE VEĽMI POVZBUDZUJÚCE - SlovakAid

CÍTIŤ, ŽE SÚ ĽUDIA, KTORÝM ZÁLEŽÍ NA VÁS A VAŠEJ RODINE, JE VEĽMI POVZBUDZUJÚCE

... to sú slová matky vnútorne presídlenej ukrajinskej rodiny. Slovenské mimovládne organizácie Človek v ohrození, Step-In, Slovenská katolícka charita a ADRA Slovensko prinášajú vďaka podpore SlovakAid pomoc ťažko skúšaným ľudom Ukrajiny. Potravinové balíčky, lieky, zdravotná starostlivosť, psychologické poradenstvo – to najnevyhnutnejšie na prežitie.

Ľudia utekajú z napadnutého mesta Irpiň, 6. marec 2022, © foto: Ján Husár

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu pod značkou SlovakAid, prostredníctvom svojich partnerov podporuje, v rámci záväzku Slovenskej republiky k medzinárodnej solidarite, projekty zamerané na cielenú pomoc ľuďom v najmenej rozvinutých a najohrozenejších regiónoch sveta. Takto Slováci pomáhajú v zahraničí už od roku 2003, čiže tento rok si pripomíname 20. výročie vzniku SlovakAid, kedy Slovensko prostredníctvom Ministerstva zahraničných a európskych záležitostí Slovenskej republiky prestalo oficiálnu rozvojovú pomoc prijímať, ale naopak pomáhať a pomoc poskytovať ostatným.  

Vojna na Ukrajine nám doma na Slovensku od 24. februára 2022 naplno sprítomnila, aký krehký je mier a aká vysoká je jeho cena. Slovensko sa stalo krajinou priamo susediacou s vojnovým konfliktom. Osudy našich ukrajinských susedov, ktorí k nám utekajú pred vojnou, sú pre nás mementom – zdôrazňujú, že na to, aby sme všetci žili vo svete, kde sú sloboda a mier dostupné pre všetkých bez rozdielu, musíme všetci vynaložiť maximálne úsilie.

V júli a auguste, po administrácii urgentnej výzvy na zabezpečenie základných životných potrieb zraniteľných osôb postihnutých vojnovým konfliktom v Ukrajine, boli podpísané zmluvy na poskytnutie dotácie pre 4 projekty našich partnerov na pomoc Ukrajine v hodnote viac ako 1.300.000 eur podpísané začiatkom septembra. Prístup k základnej zdravotnej starostlivosti, psycho-sociálnu podporu, prístup k pitnej vode, prístup k ubytovaniu a základným predmetom osobnej potreby, to všetko dnes poskytujú priamo na území Ukrajiny jej obyvateľom slovenské mimovládne organizácie Človek v ohrození, Step-In, Slovenská katolícka charitaADRA Slovensko.

Step-In

V projekte Zlepšenie fyzického a duševného zdravia obyvateľstva zasiahnutého ozbrojeným konfliktom a zvýšenie kompetencií zdravotníckeho personálu na východnej Ukrajine, podporenom z prostriedkov SlovakAid, zmobilizovala mimovládna organizácia Step-In svoje mobilné lekárske tímy, ktoré momentálne poskytujú zdravotnú starostlivosť a psychoterapeutické konzultácie v Dnepropetrovskej a Kharkovskej oblasti. 

Ich cieľom je dostať sa do oblastí, kde sú existujúce služby obmedzené alebo narušené. V minulom roku tieto mobilné zdravotné tímy ošetrili 920 ľudí.    

 

Vzhľadom na pretrvávajúci vojenský konflikt, STEP-IN spoločne s podporou SlovakAid, zameral kampaň na zvýšenie povedomia o duševnom zdraví, na destigmatizáciu duševného zdravia na Ukrajine, na zlepšenie pochopenia psychologických problémov ľudí a na podporu stratégií hľadania pomoci. Workshopy boli ponúkané relevantným odborníkom, ale aj širokej verejnosti. V centre pozornosti bolo najmä duševné zdravie v kontexte prebiehajúceho ozbrojeného konfliktu. Od začiatku projektu sa workshopov zúčastnilo 606 účastníkov.

Od začiatku januára 2023 sa uskutočňujú odborné tréningy pre lekárov v poskytovaní predhospitalizačnej urgentnej zdravotnej pomoci zraneným v ozbrojenom konflikte spojené so školením používania ultrazvuku na rýchlu diagnostiku pri polytraumatických zraneniach. Tréningy prebiehajú vo východných oblastiach Ukrajiny – Dnipropetrovkskej, Kharkovskej, Záporožskej a Poltavskej oblasti. Cieľom týchto tréningov je zvýšiť kompetencie lekárov rôznych odborností na poksytnutie odbornej pomoci obetiam zranených v dôsledku ozbrojeného konfliktu. 

Slovenská katolícka charita

Vďaka humanitárnemu projektu SlovakAid Distribúcia poukážok na potraviny, hygienické potreby a lieky spoločne s poskytovaním psychologickej prvej pomoci pre vnútorne presídlené osoby žijúce v útulkoch v meste Dnipro a na predmestiach realizovanom Slovenskou katolíckou charitou v spolupráci s Caritas Donetsk bolo odovzdaných 6495 poukážok na potraviny, lieky či hygienické potreby a prebieha distribúcia ešte viac ako 8000 poukážok. Spolu ide o 14 500 poukážok zabezpečujúcich základné potreby: seniorom nad 60 rokov, viacpočetným rodinám, rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím, a taktiež ľuďom, bezprostredne zasiahnutým vojnou a raketovými útokmi. 

V Dnipre a okolí bola zároveň doteraz v rámci projektu poskytnutá psychologická prvá pomoc 1 491 ľuďom vo forme skupinovej terapie (z toho 279 deťom) a  213 ľuďom cez individuálne sedenia (z toho 92 deťom). Poskytovanie psychologickej prvej pomoci stále pokračuje. S deťmi a prevažne ich rodičmi, sú tu riešené problémy vo vzťahoch, poruchy chuti do jedla a spánku, zvýšená miera úzkosti a veľa ďalších.  

Človek v ohrození

Počas celého roka, odkedy trvá ruská invázia na Ukrajinu, prichádzajú - utekajú na západ tejto krajiny vnútorne presídlení ľudia. Kým pred rokom prichádzali ľudia najmä v dôsledku prvotného šoku z vojny a súvisiacej neistoty, dnes sú to najmä Ukrajinky a Ukrajinci, ktoré a ktorí prežili násilie, stratili blízkych, domovy i majetok. Dnešné novopríchodiace a novopríchodiaci, pochádzajú z oblastí najväčšmi zasiahnutými bojmi ako i z okupovaných alebo novooslobodených území, a preto potrebujú komplexnú podporu. Organizácia Človek v ohrození realizuje s podporou SlovakAid na území Ukrajiny projekt Poskytovanie materiálnej pomoci obetiam vojny na Ukrajine pri zabezpečovaní ich základných životných potrieb. 

V rámci neho pokračuje v distribúcii potravinových balíčkov vnútorne presídleným rodinám v dvoch oblastiach na západe Ukrajiny – v Zakarpatsku a Ivano-Frankivskej oblasti. V Zakarpatsku je najvyšší počet kolektívnych centier v celej krajine a žije tam takmer 400 000 vnútorných presídlencov, v Ivano-Frankivskej oblasti sa tento počet pohybuje okolo 140 000. Počas zimných mesiacov, kedy potreby významne narástli a situácia sa ešte väčšmi zhoršila, pomohol Človek v ohrození už takmer 3 000 rodinám a 10 000 jednotlivcom, a s distribúciou potravinových balíčkov pokračuje i naďalej.

Jednou z príjemkýň pomoci je aj Julija Tereliuk z okresu Buča v Kyjevskej oblasti. Teraz žije aj so svojimi deťmi v kolektívnom centre v Mukačeve. Od 24. februára 2022, kedy ruské vojská vpadli do Buči a okolia, žila jej rodina dva týždne pod okupáciou. Keď to už bolo neznesiteľné, Julija s manželom, sestrou a deťmi zariskovali, opustili dom a išli 7 kilometrov pešo cez les, až kým nestretli ukrajinské jednotky, ktoré ich odviedli na železničnú stanicu. Nemali kam ísť, napokon však prišli až do Zakarpatska. Po dvoch mesiacoch sa vrátili domov, avšak opäť začali intenzívne raketové útoky a rodina zostala v strachu bez elektriky, plynu či kúrenia. Navyše, výukový proces v školách sa zastavil, a tak Julija aj s deťmi opäť odišli do Zakarpatska. Za potravinovú pomoc je Julija veľmi vďačná: „Cítiť, že sú ľudia, ktorým záleží na vás a vašej rodine, je veľmi povzbudzujúce.“

Dôležité je venovať svoj čas a podporu tým najzraniteľnejším...
V dočasných domovoch deťom, ktoré zažívajú hrôzy vojny, pomáha každý okamih strávený v uvoľňujúcej hravej atmosfére.

ADRA Slovensko

Od septembra 2022 do konca januára 2023 v rámci projektu Posilnenie prístupu k základným potravinám a hygienickým potrebám pre najzraniteľnejšiu časť populácie na Ukrajine, podporenom z prostriedkov SlovakAid, odoslala organizácia ADRA Slovensko do partnerskej organizácie ADRA Ukrajina 6 kamiónov so 7 920 balíkmi humanitárnej pomoci, zväčša s trvanlivými potravinami a základnými hygienickými potrebami.

Balíky pripravovali ukrajinskí skladoví zamestnanci organizácie a dobrovoľníci. Prepravené kamióny prijal ukrajinský partner v meste Mukačevo. Odtiaľ distribuoval balíky ľudom v rôznych novo-oslobodených mestách v Zakarpatskej, Ľvovskej, Ivano-Frankovskej oblasti, Černivci, Kyjevskej, Žytomyrskej, Čerkaskej, Charkovskej, Doneckej a Chersonskej oblasti. Balíky tak mierili do 7 920 domácností, pričom hlavnými cieľovými skupinami boli matky s deťmi, starší ľudia, ľudia so špeciálnymi potrebami, osamelí ľudia odkázaní na seba, bez ďalšieho člena v domácnosti. 

Ako reakcia na novo-vzniknuté potreby bude v marci ADRA Slovensko distribuovať plienky pre deti na Ukrajine. Medzi najväčšie výzvy zatiaľ tímy ADRA Slovensko a ADRA Ukrajina považovali nestabilnú elektrickú sieť na Ukrajine, ktorá obmedzuje realizáciu aktivít projektu, ako aj mobilizáciu mužov, ktorí tvoria väčšinu zamestnancov partnera.

SlovakAid

Dnes je to presne rok, čo Ruská federácia zaútočila na zvrchované územie Ukrajiny a vyvolala humanitárnu a utečeneckú krízu. Od začiatku tejto vojny bolo vysídlených takmer 14 miliónov ľudí, do iných častí Ukrajiny, či do susedných alebo vzdialených krajín. Aj rok po vypuknutí vojny sú životy ľudí na Ukrajine denne ohrozované. Pravidelné útoky a letecké nálety na civilné ciele na Ukrajine spôsobujú výpadky elektriny a zanechávajú milióny ľudí bez bez tepla a prístupu k tečúcej vode. Ťažké boje, ktoré pokračujú na juhu a východe Ukrajiny, ohrozujú životy civilistov a znemožňujú prístup humanitárnej pomoci. Nemocnice a strediská prvej pomoci poskytujú základnú zdravotnú starostlivosť v tme alebo sú odkázané na generátory.

Pomoc zo Slovenska Ukrajine bude pokračovať aj naďalej. Naša pomoc nepozná hranice. Už 20 rokov pomáhame tam, kde je to potrebné.

Dnipro – zničená bytovka ohradená kvôli bezpečnosti obyvateľov mesta, jej okolie dôkladne upratané ako symbol nezlomnej túžby po riadnom fungovaní a živote, ktorý zničila ruská agresia. © foto: Ján Husár