BILANCIA PRÁCE SAMRS ZA ROK 2021 - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

BILANCIA PRÁCE SAMRS ZA ROK 2021

 „Aj keď Slovensko aktuálne prechádza náročnou treťou vlnou pandémie, nezabúdame ani na iné krajiny. Ako sme sa všetci za tieto dva roky naučili – nikto nie je v bezpečí, kým nie sú v bezpečí všetci.“ Slová štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, pani Ingrid Brockovej vystihujú presne to, o čo sa sme sa v Agentúre pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu snažili aj v roku 2021 - pod značkou SlovakAid pomáhať s našimi partnermi, v rámci možností Slovenska, vo svete, v sťažených podmienkach pandémie.

Už v januári a februári sme zverejnili 11 výziev na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce s celkovou alokáciou 4.339.520 €, do konca marca 2021 bola otvorená výzva na externých odborných hodnotiteľov žiadostí o dotácie. S cieľom pomôcť pri príprave žiadostí a zefektívniť vzájomnú komunikáciu, sme zorganizovali dva informačné dni pre žiadateľov o dotáciu a následne inštruktážny seminár pre 21 prijímateľov dotácie na realizáciu 47 projektov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, schválených v roku 2021, nasmerovaných do 3 programových a 13 partnerských krajín slovenskej rozvojovej spolupráce (humanitárne projekty, spolufinancované Európskou komisiou, projekty na podporu rozvojového vzdelávania, na rozvoj Ukrajiny, Gruzínska, Moldavska, Kene, východnej subsaharskej Afriky, západného Balkánu a podporu podnikateľských partnerstiev). Slovenské zastupiteľské úrady v 15 krajinách zrealizovali aktivity financované zo 79 mikrograntov v hodnote 621.765,66 . Trinástim krajinám sme poskytli sme 29 finančných príspevkov v celkovom objeme 1.551.158 eur a humanitárnu pomoc v objeme 240.000 eur.

V Moldavsku budeme na základe v novembri podpísanej dohody realizovať prvý projekt delegovanej spolupráce EÚ. Pre SAMRS pôjde o úplne prvý projekt delegovanej spolupráce EÚ a agentúra bude v pozícii vedúceho partnera. Podľa riaditeľa SAMRS, pána Tomáša Bokora „delegovaná spolupráca znamená, že subjekty, ktoré splnili náročné kritériá a prešli auditom Európskej komisie, môžu z jej poverenia dohliadať na realizáciu rozvojových projektov financovaných z fondov EÚ. Prvý projekt delegovanej spolupráce z prostriedkov Nástroja Európskeho Susedstva je pre SAMRS dôležitým míľnikom a zároveň výzvou. Som rád, že bude realizovaný práve v Moldavsku, ktoré je programovou krajinou SlovakAid a máme tu bohaté skúsenosti s rozvojovou spoluprácou.“ 

Rok 2021 je míľnikom na ceste vývoja nášho nástroja poskytnutia vedomostí a skúseností – Sharing Slovak Expertise (SSE), samostatného nástroja bilaterálnej rozvojovej spolupráce, ktorý zároveň slúži ako podpora pre ďalšie nástroje definované v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 - 2023. Čo všetko sa za 10 rokov udialo je zhrnuté v prehľade, ktorý sme pri tejto príležitosti pripravili.

Snažili sme sa počas celého roka informovať o aktivitách a práci SAMRS a našich partnerov nielen na sociálnych sieťach a novej webovej stránke, ale aj ďalšími cestami. Putovnou výstavou POMOC! Ako Slováci pomáhajú v zahraničí, sme tento rok priniesli svedectvo o aktivitách našich partnerov vo svete do Trenčína, Banskej Bystrice a Košíc. V októbri sme ďalšou výstavou, s názvom Krajina kešu, prezentovali v Bratislave výsledky jedinečného projektu krajín V4 a EÚ v Keni, financovaného zo zdrojov Núdzového zvereneckého fondu Európskej únie pre stabilitu a riešenie príčin nelegálnej migrácie a vysídlených osôb v Afrike. O dobrovoľníctve, rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci sme so študentami stredných škôl diskutovali online v októbri v rámci podujatia Týždeň OSN na Slovensku.

V SAMRS sme si vedomí toho, že len pokiaľ budeme zdraví, môžeme plniť našu misiu - prostredníctvom pomoci iným krajinám, pomáhať Slovensku a tým byť rovnocenným a solidárnym partnerom vyspelých a demokratických krajín sveta. Preto náš tím chráni seba a svoje okolie pred rizikami pandémie jednoznačným áno očkovaniu - sme 100% zaočkovaný tím. Ďakujeme všetkým našim projektovým partnerom za spoluprácu, za otvorenosť diskutovať a možnosť učiť sa zo vzájomných skúseností. Máme za sebou náročné mesiace roku 2021 a s odhodlanosťou stojíme pred výzvami roku 2022.