Aktuálne grantové výzvy 2014 - SlovakAid

Aktuálne grantové výzvy 2014

V zmysle schválenej Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2014-2018 a  Zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2014, Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) vyhlasuje dňa 30. apríla 2014 nasledovné výzvy:

Spolufinancovanie rozvojových projektov slovenských subjektov schválených v rámci výziev Európskej komisie
Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2014/EK/01

Rozvojové vzdelávanie
Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2014/RV/01

Program podnikateľských partnerstiev
Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2014/SU/01

Termín informačného seminára k aktuálnemu grantovému kola bude oznámený začiatkom mája na webstránke www.slovakaid.sk.

Kontakt:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Grosslingová 35
811 09 Bratislava
info@slovakaid.sk

 

Podmienky, programové dokumenty a prílohy k jednotlivým výzvam:

Spolufinancovanie rozvojových projektov slovenských subjektov schválených v rámci výziev Európskej komisie
Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2014/EK/01

Podmienky výzvy: SAMRS/2014/EK/01
Usmernenie k rozpočtu a oprávnenosti výdavkov
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Matica logického rámca projektu
Rozpočet projektu – nepodnikateľské subjekty
Rozpočet projektu – podnikateľské subjekty dotácia

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy pre podnikateľské subjekty

Rozvojové vzdelávanie
Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2014/RV/01

Podmienky výzvy: SAMRS/2014/RV/01
Usmernenie k rozpočtu a oprávnenosti výdavkov
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Matica logického rámca projektu
Rozpočet projektu – nepodnikateľské subjekty

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre nepodnikateľské subjekty

Vzor súhlasu so spracuvávaním osobných údajov
 

Program podnikateľských partnerstiev
Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2014/SU/01

Podmienky výzvy: SAMRS/2014/SU/01
Usmernenie k rozpočtu a oprávnenosti výdavkov
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Rozpočet projektu

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre podnikateľské subjekty