Ako uspeli žiadosti o poskytnutie dotácie z výzvy SAMRS/2021/D/1 na vysielanie dobrovoľníkov a expertov–dobrovoľníkov? - SlovakAid

Ako uspeli žiadosti o poskytnutie dotácie z výzvy SAMRS/2021/D/1 na vysielanie dobrovoľníkov a expertov–dobrovoľníkov?

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila 25. januára 2021 výzvu č. SAMRS/2021/D/1 zameranú na vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín. Celková alokácia na výzvu na rok 2021 bola 139 520 eur.

Žiadosti o poskytnutie dotácie bolo možné predkladať do 1. marca 20213. Spolu bolo v tomto termíne predložených 33 žiadostí od 5 žiadateľov v celkovej hodnote 373 980 eur.

Dňa dňa 14. apríla 2021 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky schválil 12 žiadostí, zaradenie 2 žiadostí na zoznam rezervných žiadostí, a neschválil 28 žiadostí o poskytnutie dotácie z tejto výzvy, na základe odporúčania Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo dňa 31. marca 2021.

Protokol zo zasadnutia Komisie MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu a zoznamy na stiahnutie sú k dispozícii TU.

Zdroj foto: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety