Zoznamy schválených a neschválených žiadostí o dotáciu - SlovakAid

Zoznamy schválených a neschválených žiadostí o dotáciu

Zverejňujeme zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výziev:

SAMRS/2018/UA/1

SAMRS/2018/RV/2        

spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené rozhodnutím ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 9.11.2018, odporúčané Komisiou MZVaEZ SR pre hodnotenie žiadostí o dotácie na schválenie a zoznam neschválených žiadostí. SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o dotáciu k predloženiu potrebných dokladov a následnému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie.

Rozhodnutím ministra MZV zo dňa 14.12.2018 sa ruší Rozhodnutie (zo dňa 9.11.2018) o schválení projektov Magna a Nadácie Integra na poskytnutie dotácií na projekty predložené v rámci výzvy SAMRS/2018/UA/1 s predĺženým termínom podania žiadosti do 5.10.2018. V rámci predmetnej výzvy neboli schválené žiadne projekty. 

Zoznam odborných hodnotiteľov žiadostí podľa výziev:

SAMRS/2018/RV/2 – Edita Bednárová

SAMRS/2018/UA/1 – Andrej Machlica