Zoznam schválených žiadostí o dotáciu v rámci výzvy SAMRS/2016/EK/1 - SlovakAid

Zoznam schválených žiadostí o dotáciu v rámci výzvy SAMRS/2016/EK/1

V prílohe zverejňujeme zoznam žiadostí, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené rozhodnutím ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o dotáciu k predloženiu potrebných dokladov a následnému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie.

Rozhodnutie ministra