ZOZNAM EXTERNÝCH ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV PRI ŽIADOSTIACH O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PROJEKTY HUMANITÁRNEJ POMOCI A ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SR ZA ROK 2023 - SlovakAid

ZOZNAM EXTERNÝCH ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV PRI ŽIADOSTIACH O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PROJEKTY HUMANITÁRNEJ POMOCI A ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SR ZA ROK 2023

Zoznam EOH pre žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výziev, vyhlásených v roku 2023:

Ing. Blanka  Křivánková, PhD.
PhDr. Branislav Tichý    
Ing. Ľubomír Belej, APhD.
PhDr. Jana Mazalánová
Ing. Alena Šránková
PhDr. Svetlana Chomová,PhD.  
Ing. Roman Kováč