Záchrana lesného ekosystému v oblasti Koibatek v Keni - SlovakAid

❓PREČO SLOVENSKO POMÁHA V ZAHRANIČÍ❓To je zrejme najčastejšia otázka, akú dostávame🤷‍♂️🤷‍♀️ V tomto 📹VIDEU na ňu odpovedajú ľudia, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, poskytovanej pod značkou #SlovakAid už 20 rokov🤝

Záchrana lesného ekosystému v oblasti Koibatek v Keni

Tlačová správa
16. augusta 2013, Človek v ohrozeni

 

Komunity z okolia lesa Koibatek berú správu lesa do svojich rúk

Počas dvoch rokov sme prispievali k spomaľovaniu odlesňovania, k znižovaniu rizika, ktoré hrozí pri pôdnej erózii alebo sezónnych záplavách. Spolu s miestnymi sme obnovovali lesné aj vodné zdroje, znižovali sme každodennú spotrebu dreva využívaním alternatívnych spôsobov obživy, prostredníctvom chovu oviec, kôz a včelárstva. Miestne komunity sme podporovali vo vlastnom spravovaní ekosystému.

Postupné ukončovanie nášho projektu je však len začiatok. Slávnostne sme spustili päťročný plán o participatívnej správe lesa. Ceremónie sa zúčastnili predstavitelia krajov Nakuru a Baringo, poslanci, zástupcovia štátnej správy a miestni lídri. Nechýbal ani slovenský veľvyslanec Michal Mlynár. 

Odteraz komunitná asociácia lesa Koibatek už bude spravovať a chrániť v spolupráci s Kenskou lesnou správou takmer 9 tisíc hektárov lesa Koibatek. Počas nadchádzajúcich piatich rokov miestni plánujú zakladať lesné škôlky, vysádzať stromy, zvyšovať povedomie o využití bioplynu a solárnej energie, o lesnom hospodárstve, či rozvoji ekoturistiky. Zamerajú sa aj na podporu včelárstva, pestovania húb, zberu liečivých rastlín a chovu rýb. 

Človek v ohrození spolu s miestnou organizáciou Necofa podporil komunitné skupiny, aby sa stali právoplatným partnerom Kenskej lesnej správy pri vyjednávaní zmlúv o participatívnej správe lesa a využívaní jeho zdrojov.

Projekt uskutočňujeme vďaka finančnej podpore SlovakAid