Výzva na odborných hodnotiteľov projektov SlovakAid - SlovakAid

❓PREČO SLOVENSKO POMÁHA V ZAHRANIČÍ❓To je zrejme najčastejšia otázka, akú dostávame🤷‍♂️🤷‍♀️ V tomto 📹VIDEU na ňu odpovedajú ľudia, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, poskytovanej pod značkou #SlovakAid už 20 rokov🤝

Výzva na odborných hodnotiteľov projektov SlovakAid

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlasuje dňa 17.12.2018 výzvu na odborných hodnotiteľov žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce:

Výzva na odborných hodnotiteľov SAMRS/OH/2019

Príloha č. 1 – Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH    (.docx)

Príloha č. 2 – Súhlas so spracovaním osobných údajov   (.docx)

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie  (.docx)

Príloha č. 4 – Výber sektorovej priority 

 

Žiadosť (spolu s prílohami) je možné posielať do 17.12.2019 na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS)
Pražská 7
811 04 Bratislava