Výročné správy SAMRS - SlovakAid

Výročné správy SAMRS

Základným poslaním Výročných správ SAMRS je predstaviť a zhodnotiť výsledky práce, ktoré sme dosiahli spolu s našimi partnermi.
Výročné správy SAMRS sú k dispozícii na stiahnutie nižšie, v časti Dokumenty.

VÝROČNÁ SPRÁVA SAMRS 2023

Mier je zodpovednosť nás všetkých.“ To sú slová pápeža Františka, cez ktoré celé ľudstvo nabáda k zodpovednosti, k tolerancii, empatii a humanite, potrebnej dnes viac ako kedykoľvek predtým. Ak bude každý svojou trochou prispievať k tomu, aby náš svet bol lepším miestom pre život, túto zodpovednosť máme šancu uniesť. Preto pod značkou SlovakAid, prostredníctvom projektových partnerov, Slovensko pomáha všade tam, kde je to potrebné. Rok 2023 sa niesol v znamení 20 výročia realizácie oficiálnej rozvojovej spolupráce Slovenskou republikou.

Po tom, čo vláda SR v januári 2023 schválila Zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR na rok 2023, Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu počas mesiacov január, február, apríl, máj a jún 2023 zverejnila na svojom webe 12 výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na humanitárne a rozvojové projekty, vysielanie dobrovoľníkov ako aj spolufinancovanie projektov EÚ a na budovanie kapacít.

Po pozitívnych skúsenostiach s vyhlásením výzvy na Strategické partnerstvá v Kenskej republike v roku 2022, v prvom polroku 2023 vyhlásila agentúra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie formou strategického partnerstva pre Moldavskú republiku. Cieľom výzvy bolo vytvoriť mechanizmus dlhodobej spolupráce a prispieť k dlhodobo udržateľnému zlepšeniu životných podmienok obyvateľstva a rozvoja v Moldavskej republike.

Žiaľ, ruská agresia voči Ukrajine pokračovala aj v roku 2023, preto SAMRS v apríli a v máji vyhlásila dve výzvy na pomoc Ukrajine devastovanej vojnovým konfliktom, a to výzvu humanitárnu, na zabezpečenie psycho-sociálnej pomoci ľuďom, trpiacim následkami vojny a taktiež výzvu na projekty, zamerané na podporu nových podnikateľských partnerstiev so zameraním na obnovu Ukrajiny.

Napriek tomu, že v roku 2023 nebola, v súlade so Zameraním, vyhlásená výzva na rozvojové projekty pre krajiny západného Balkánu, SAMRS poskytla finančné prostriedky v rámci finančných príspevkov prostredníctvom zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v týchto krajinách a dotácií na podporu vysielania dobrovoľníčok a dobrovoľníkov alebo expertiek dobrovoľníčok a expertov-dobrovoľníkov do tohto regiónu.

V rámci všetkých výziev vyhlásených v roku 2023 a z druhej humanitárnej výzvy na pomoc Ukrajine z decembra 2022 bolo v roku 2023 schválených 42 projektov, ktoré v 11 krajinách realizuje 27 našich partnerov. SAMRS podporila financovanie 83 finančných príspevkov prostredníctvom zastupiteľských úradov Slovenskej republiky (tzv. mikrograntov) v 14 krajinách. Agentúra poskytla 24 finančných príspevkov na základe rozhodnutia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pre 11 krajín. Jedným z nich bol príspevok 100 000 eur pre Svetový potravinový program OSN na zabezpečenie urgentnej potravinovej pomoci pre obyvateľov Gazy, ktorí čelia humanitárnej katastrofe v dôsledku prudkej eskalácie konfliktu v regióne, alebo finančný príspevok vo výške 750 000 eur na nákup dvoch kusov slovenských odmínovacích systémov Božena 4+ určených na humanitárne odmínovanie na Ukrajine. Významným bol taktiež finančný príspevok v hodnote 375 000 eur, ktorý bude použitý na zlepšenie energetickej efektívnosti (inštalácia tepelnej izolácie) 17-poschodového obytného domu v 2. najväčšom moldavskom meste Balti. SAMRS taktiež podporila 6 projektov z nástroja poskytnutia vedomostí a skúseností – Sharing Slovak Expertise (SSE).

V novembri SAMRS zverejnila výzvu na 36 mesačný projekt EU Support for Internal Market in Serbia, financovaný z nástroja pre predvstupovú pomoc (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA), zameraný na integráciu srbského trhového prostredia do vnútorného trhu Európskej únie. Po projekte na podporu lokálnych médií v Moldavsku a projekte na podporu podnikateľského prostredia v Keni, je pre SAMRS v poradí už tretím projektom delegovanej spolupráce EÚ.

Naša pomoc nepozná hranice“ je slogan, ktorým SAMRS po celý rok 2023 nielen pripomínala, že SlovakAid už 20 rokov poskytuje pomoc, ale aj zdôrazňovala, že si v agentúre uvedomujeme, čo všetko obnáša spolupráca, na konci ktorej naši partneri pomáhajú konkrétnym ľuďom v tých najťažších životných situáciách. A s týmto presvedčením o zodpovednosti za svoju prácu budeme pokračovať v našej misii v roku 2024.

Výročná správa SAMRS 2023