Výročná správa SAMRS za rok 2015 - SlovakAid

Výročná správa SAMRS za rok 2015

V prílohe zverejňujeme výročnú správu rozpočtovej organizácie Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu za rok 2015, spracovanú na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1189 z 19. decembra 2001.

Výročná správa za rok 2015