Výročná správa SAMRS za rok 2015 - SlovakAid

❓PREČO SLOVENSKO POMÁHA V ZAHRANIČÍ❓To je zrejme najčastejšia otázka, akú dostávame🤷‍♂️🤷‍♀️ V tomto 📹VIDEU na ňu odpovedajú ľudia, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, poskytovanej pod značkou #SlovakAid už 20 rokov🤝

Výročná správa SAMRS za rok 2015

V prílohe zverejňujeme výročnú správu rozpočtovej organizácie Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu za rok 2015, spracovanú na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1189 z 19. decembra 2001.

Výročná správa za rok 2015