VÝROČNÁ SPRÁVA SAMRS 2023 - SlovakAid

VÝROČNÁ SPRÁVA SAMRS 2023

Všetko o a zo SAMRS v roku 2023 prinášame vo Výročnej správe o činnosti agentúry za rok 2023.