Vyhlasujeme výzvu na posilňovanie riadiacich, koordinačných a implementačných kapacít aktérov SlovakAid - SlovakAid

❓PREČO SLOVENSKO POMÁHA V ZAHRANIČÍ❓To je zrejme najčastejšia otázka, akú dostávame🤷‍♂️🤷‍♀️ V tomto 📹VIDEU na ňu odpovedajú ľudia, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, poskytovanej pod značkou #SlovakAid už 20 rokov🤝

Vyhlasujeme výzvu na posilňovanie riadiacich, koordinačných a implementačných kapacít aktérov SlovakAid

SAMRS/2022/BK/1

Podpora budovania kapacít slovenských rozvojových organizácií

Cieľom vyhlásenej výzvy je posilniť riadiace, koordinačné a implementačné kapacity aktérov SlovakAid, ako aj medzinárodnej konkurencieschopnosti subjektov pôsobiacich v oblasti rozvojovej spolupráce. Podporené aktivity by mali byť nacielené na zefektívnenie interakcie medzi organizáciami združenými v strešných organizáciách a ďalšími aktérmi rozvojovej spolupráce.

Indikatívna výška finančných prostriedkov, vyčlenených na výzvu, je 50 000 eur.