Stratégia monitorovania a evaluácie bilaterálnej rozvojovej spolupráce - SlovakAid

Stratégia monitorovania a evaluácie bilaterálnej rozvojovej spolupráce

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR prijalo Stratégiu monitorovania a evaluácie bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky. Stratégia predstavuje základný rámcový dokument, ktorý definuje zásady monitorovania a evaluácie rozvojových aktivít realizovaných v rámci ôsmych nosných programov bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR (Program rozvojových intervencií, Program odovzdávania transformačných skúseností, Program podnikateľských partnerstiev, Program humanitárnej pomoci, Program vládnych štipendií, Program vysielania rozvojových pracovníkov a civilných expertov do rozvojových krajín, Program rozvojového vzdelávania a verejnej informovanosti v SR a Program budovania kapacít).

Stratégia vychádza zo štandardov kvality, ktoré schválil Výbor pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársky rozvoj a spoluprácu (DAC/OECD) v roku 2010. Hlavným cieľom tejto stratégie je ukotviť monitorovanie a evaluáciu v projektovom cykle ako kľúčové nástroje pre zvyšovanie efektívnosti oficiálnej rozvojovej pomoci  SR.