SlovakAid vysiela ďalších dobrovoľníkov - SlovakAid

SlovakAid vysiela ďalších dobrovoľníkov

Dobrovoľníctvo je významným nástrojom oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenska. Zvyšuje povedomie verejnosti o rozvojových témach a dôležitosti rozvojovej spolupráce. Samotní dobrovoľníci získavajú neoceniteľné vedomosti o krajine, kultúre a odborné skúsenosti v rozvojovom sektore, ktoré by inak nezískali. SAMRS od roku 2012 vyslala vyše 200 dobrovoľníkov.

V rámci tohtoročnej výzvy SlovakAid sa schválilo 32 vyslaní v hodnote 243 761,00 eur. K 13. júlu 2018 sme podpísali 18 zmlúv s dobrovoľníkmi, ktorí budú pôsobiť v rôznych komunitách a krajinách počas niekoľkých mesiacov. Do výzvy sa zapojili etablovaní partneri SAMRS, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s vysielaním dobrovoľníkov. „Dobrovoľníctvo prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju. Má neoceniteľnú pridanú hodnotu v otázkach solidarity, porozumenia a rozvojovej pomoci. Slovensko si je vedomé významu dobrovoľníctva a preto hodnoty dobrovoľníctva sú začlenené aj do oficiálnej rozvojovej pomoci našej krajiny,“ dodala riaditeľka agentúry SAMRS Lucia Rozkopálová.

Prvá skupina dobrovoľníkov bude prevažne pôsobiť v afrických krajinách a to v Ugande, Keni, Rwande, Etiópii a v Lesothe. Dobrovoľníci budú pomáhať v miestnych komunitách v rámci rôznych potrieb pomoci a regionálneho rozvoja. Budú napríklad asistovať v oblastiach s vysokým výskytom HIV a s veľkým počtom utečencov z Južného Sudánu. Budú poskytovať sociálnu a nutričnú podporu pre ľudí v núdzi. Ich úlohou bude pomáhať pri chode centier a plánovaní  aktivít s deťmi. Iní budú pracovať s chlapcami a mladými drogovo závislými mužmi z ulice pri ich rehabilitácii. Dobrovoľníci sa budú zúčastňovať lokálneho fundraisingu a prípravy edukačných materiálov a neformálneho vzdelávanie ako je doučovanie angličtiny a matematiky. Ďalšia skupina dobrovoľníkov bude pomáhať hendikepovaným deťom a skupinám na okraji spoločnosti formou organizovania vzdelávacích a voľnočasových podujatí. Príprava sociálnych aktivít a vzdelávacieho programu v sirotinci bude tiež posilnená dobrovoľníctvom. V Kambodži bude dobrovoľník pomáhať pri príprave aktivít pre deti a bude sa podieľať na fundraisingovej činnosti. Po uplynutí 3 mesiacov sa bude starať o chod centra „Dom na pol ceste“, ktorý bol v roku 2013 financovaný z mikrograntov SlovakAid a teraz pokračuje vo svojej činnosti.

Tím SAMRS želá všetkým vyslaným dobrovoľníkom veľa inšpiratívnych skúseností  a hodnotných životných poznaní, ktoré budú po ich návrate významným prínosom aj do našej spoločnosti.

ZOZNAM VŠETKÝCH SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ