Schválené a neschválené dotácie pre vysielanie dobrovoľníkov 2018 - SlovakAid

Schválené a neschválené dotácie pre vysielanie dobrovoľníkov 2018

Zverejňujeme zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výzvy SAMRS/2018/D/1, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené rozhodnutím ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 14.6.2018 a zoznam neschválených žiadostí. SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o dotáciu k predloženiu potrebných dokladov a následnému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie.