Zníženie úmrtnosti ohrozených skupín obyvateľstva v Južnom Sudáne - SlovakAid

Zníženie úmrtnosti ohrozených skupín obyvateľstva v Južnom Sudáne

Country
South Sudan
Location of implmentation
Renk
Number
SAMRS/2020/HUM/1/8
State of projects implementation
Finished
Type of financing
Humanitarian projects
Implementation period
01.09.2020 - 31.08.2021
Sector
Dobré zdravie
ODA grant
199561 EUR
Recipient
Nadácia Integra
Partner
Medair

Popis projektu

Tento projekt, s finančnou pomocou SlovakAid, podporí opatrenia zamerané na prevenciu úmrtnosti a zníženie chorobnosti vnútorne vysídlených osôb a hosťujúcej komunity Južného Sudánu zlepšením prístupu ku kvalitnej primárnej zdravotnej starostlivosti a liekom. Tento cieľ sa naplní realizáciou jednotlivých aktivít projektu, a to zabezpečením trvalého prísune liekov a zdravotníckeho materiálu pre zdravotnícke zariadenia, zvýšením kapacity lokálneho zdravotníckeho personálu náborom a zvyšovaním odbornosti personálu, podporou prevádzok zdravotníckych zariadení a budovaním odolnejších komunít.

Loading map ...