Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti pre matku a dieťa, Mapuordit - SlovakAid

Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti pre matku a dieťa, Mapuordit

Country
South Sudan
Location of implmentation
Mapuordit
Number
SAMRS/2019/HUM/1/2
State of projects implementation
Finished
Type of financing
Humanitarian projects
Implementation period
01.10.2019 - 30.06.2021
Sector
Dobré zdravie
ODA grant
199999.4 EUR
Recipient
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Partner
Hope for Sick and Poor

Popis projektu

Cieľom projektu je pokles chorobnosti a úmrtnosti vnútorných presídlencov. Predkladaný projekt vytvorí podmienky pre poskytovanie kvalitnej pôrodnej a novorodeneckej starostlivosti ako reakcia na aktuálnu situáciu v krajine. Projekt je zameraný na 55 000 obyvateľov v regióne Mapuordit, z ktorých značná časť sú vnútorní presídlenci v dôsledku medzikmeňových konfliktov.

Loading map ...