Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) ako inovačného nástroja na znižovanie spotreby pitnej vody a kontaminácie spodných vôd spôsobených pesticídmi a hnojivami - SlovakAid

Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) ako inovačného nástroja na znižovanie spotreby pitnej vody a kontaminácie spodných vôd spôsobených pesticídmi a hnojivami

Country
Georgia
Location of implmentation
Tbilisi
Number
SAMRS/2018/VP/1/9
State of projects implementation
Finished
Type of financing
Development projects
Implementation period
01.11.2018 - 30.11.2019
Sector
Agricultural development
ODA grant
100000 EUR
Recipient
Pewas, s.r.o.
Partner
LEPL Scientific-Research Centre of Agriculture

Popis projektu

Cieľom projektu bolo overiť možnosti na zvýšenie objemu pitnej vody v lepšej kvalite pre obyvateľstvo pomocou úspory spotreby a maximálneho využitia vody v poľnohospodárstve. Prijímateľ navrhol využiť superabsorpčné polyméry rady Aquaholder™, ktoré sú schopné absorbovať veľké množstvo vody, a v čase sucha túto postupne uvoľňovať do koreňového systému rastlín.

Loading map ...