Vybudovanie studní s pitnou vodou v obci Bozan - SlovakAid

Vybudovanie studní s pitnou vodou v obci Bozan

Krajina
Irak
Miesto realizácie
Bozan, Irak
Číslo
SAMRS/2018/SYR/1/9
Stav
Ukončený
Typ financovania
Rozvojové projekty
Obdobie realizácie
01.10.2018 - 31.10.2019
Sektor
Sektor vodného hospodárstva
ODA dotácia
200000 EUR
Príjimateľ
Slovenská katolícka charita
Partner
Shingala Azad

Popis projektu

Projekt vybudovania štyroch studní v obci Bozan reaguje na akútnu potrebu zabezpečiť pitnú vodu pre 1 980 rodín pôvodných obyvateľov obce ako aj približne 400 rodín vnútorne vysídlených osôb, ktoré do obce prišli z oblasti Sindžár z dôvodu ozbrojeného konfliktu, ktorý vypukol v roku 2014. Tri studne, ktoré momentálne v obci existujú pochádzajú z roku 1980 a keďže v tomto období mala obec približne len polovicu obyvateľov, ich produkcia bola dostatočná. Momentálne však 2 studne sú už zastaralé a jedna už 3 roky pokazená. Dve funkčné studne poskytujú dostatočné množstvo vody len pre polovicu z momentálneho počtu obyvateľov a fungujú len v prípade, že je funkčná verejná elektrická sieť – t.j. 6 – 9 hodín denne. Z dôvodu dlhodobého ozbrojeného konfliktu, ktorý oficiálne skončil len v decembri 2017 nemá regionálna samospráva a ani obec Bozan finančné prostriedky na vybudovanie, resp. opravu studní. Realizácia projektu predpokladá vybudovanie troch nových studní a obnovu jednej nefunkčnej. Následne budú dve studne pripojené na už existujúcu nadzemnú cisternu, ktorá zásobuje obec vodou prostredníctvom lokálneho vodovodu a ďalšie dve studne budú napojené na nadzemný zásobník vody, ktorý bude vybudovaný v rámci iného projektu. Nadzemný zásobník bude následne napojený miestny vodovod. Projekt tak vylúči nedostatok pitnej vody, ktorá spolu so zvýšenou teplotou vzduchu, ktorá v tomto regióne Iraku v lete dosahuje aj 50 °C predstavuje vážne ohrozenie života miestnych obyvateľov ako aj riziko rozšírenia infekcií spôsobených zníženou hygienou medzi obyvateľmi obce. Okrem toho dostatok pitnej vody podporí miestne obyvateľstvo v chove dobytka a poľnohospodárstvu, ktoré následne prispejú k upevneniu súdržnosti medzi hostiteľskou komunitou a komunitou vnútorne vysídlených osôb.

Načítavam mapu...