Rozmanité školy - SlovakAid

Rozmanité školy

Country
Slovakia
Location of implmentation
Bratislava
Number
SAMRS/2018/RV/1/1
State of projects implementation
Aktuálny
Type of financing
Global development education projects
Implementation period
21.08.2018 - 30.09.2019
Sector
Education
ODA grant
31905 EUR
Recipient
Nadácia Milana Šimečku
Partner
N/A

Popis projektu

Cieľom projektu bolo inovovať multikultúrnu výchovu (MKV) na 2. stupni ZŠ ako dôležitú súčasť globálneho vzdelávania (GV) o osobnostný prístup, ktorý umožňuje lepšie uchopenie tém identity, stereotypov a predsudkov. Osobnostný prístup reflektuje fakt, že identity ľudí z rôznych krajín sú rozmanité a menia sa pod vplyvom rôznych faktorov (času, prostredia, sú sociálne a kultúrne podmienené).

Loading map ...