Posilňovanie riadiacich, koordinačných a implementačných kapacít a zvyšovanie konkurencieschopnosti subjektov rozvojovej spolupráce - SlovakAid

Posilňovanie riadiacich, koordinačných a implementačných kapacít a zvyšovanie konkurencieschopnosti subjektov rozvojovej spolupráce

Krajina
Slovensko
Miesto realizácie
Bratislava
Číslo
SAMRS/2020/BK/1/1
Stav
Ukončený
Typ financovania
Projekty globálneho rozvojového vzdelávania
Obdobie realizácie
15.08.2020 - 15.08.2023
Sektor
Kvalitné vzdelávanie
ODA dotácia
150000 EUR
Príjimateľ
Platforma rozvojových organizácií – Ambrela
Partner
N/A

Popis projektu

Cieľom projektu je posilniť riadiace, koordinačné a implementačné kapacity a zvýšiť konkurencieschopnosť subjektov rozvojovej spolupráce, najmä posilniť advokačné a koordinačné kapacity Platformy rozvojových organizácií – Ambrela (Ambrela) a implementačné a koordinačné kapacity členských organizácií Ambrely aktívnych v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania, zvyšovať ich medzinárodnú konkurencieschopnosť, zlepšiť ich vzájomnú spoluprácu a spoluprácu s ďalšími relevantnými aktérmi vrátane spolupráce s biznis sektorom s cieľom zefektívňovania oficiálnej rozvojovej pomoci SR. Projekt bude realizovaný primárne na území SR s medzinárodným presahom. Cieľovými skupinami sú Ambrela, členské organizácie Ambrely (27) ale aj odborná a široká verejnosť.

Načítavam mapu...