Posilnenie transparentnosti a efektívneho výkonu samospráv a budovanie kapacít občianskej spoločnosti - SlovakAid

Posilnenie transparentnosti a efektívneho výkonu samospráv a budovanie kapacít občianskej spoločnosti

Krajina
Moldavsko
Miesto realizácie
Gagauzsko
Číslo
SAMRS/2017/MD/1/3
Stav
Ukončený
Typ financovania
Rozvojové projekty
Obdobie realizácie
01.01.2018 - 31.03.2019
Sektor
Dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti
ODA dotácia
95130 EUR
Príjimateľ
Človek v ohrození, n.o.
Partner
Pro Europa

Popis projektu

Projekt sa zameriaval na posilnenie efektívne fungujúcej štátnej správy a občianskej spoločnosti. Prostredníctvom odovzdávania unikátnych slovenských skúseností v oblasti budovania demokratickej samosprávy a v oblasti občianskeho aktivizmu sa sústredil na budovanie kapacít miestnych samospráv pre zvyšovanie transparentnosti a pre efektívnu komunikáciu s občanmi, ako aj na aktivizáciu občianskej spoločnosti pre zapojenie sa do verejného života.

Načítavam mapu...