Porozumieť rozmanitosti: Podpora angažovanosti mládeže a osvety rozvojovej spolupráce medzi širokou verejnosťou na Slovensku - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Porozumieť rozmanitosti: Podpora angažovanosti mládeže a osvety rozvojovej spolupráce medzi širokou verejnosťou na Slovensku

Krajina
Slovensko
Miesto realizácie
Bratislava
Číslo
SAMRS/2021/RV/1/10
Stav
Ukončený
Typ financovania
Projekty globálneho rozvojového vzdelávania
Obdobie realizácie
01.08.2021 - 28.02.2023
Sektor
Kvalitné vzdelávanie
ODA dotácia
29928.60 EUR
Príjimateľ
Rada mládeže Slovenska
Partner
N/A

Popis projektu

Projekt je zameraný na zvýšenie informovanosti verejnosti o rozvojovej spolupráci SR, prehĺbenie jej povedomia o globálnom rozvoji a zvýšenie angažovanosti mladých ľudí pri riešení globálnych problémov na lokálnej úrovni. V rámci projektu bude realizovaný kvalitatívny a kvalitatívny výskum za účelom porovnania trendov v postojoch mladých ľudí k ochrane životného prostredia a zmeny klímy za roky 2018 – 2022, s cieľom lepšie porozumieť ich záujmom a prispôsobiť tak ponuky možností angažovania sa. Vytvorí sa digitálna platforma pre občiansku angažovanosť, ktorá poskytne konkrétne návody pre advokačné aktivity pri riešení environmentálnych výziev na lokálnej úrovni, ako aj príklady už realizovaných úspešných aktivít v ich okolí. Zrealizovaná bude aj osvetová kampaň ku Dňu informovanosti o rozvojovej spolupráci, ako aj podcasty a články k rozvojovým témam.

Načítavam mapu...