Podpora udržateľnosti projektov SlovakAid, realizovaných vo vysokoškolskom sektore Afganistanu - SlovakAid

Podpora udržateľnosti projektov SlovakAid, realizovaných vo vysokoškolskom sektore Afganistanu

Country
Afghanistan
Location of implmentation
Kábul
Number
SAMRS/2020/AFG/1/1
State of projects implementation
Aktuálny
Type of financing
Development projects
Implementation period
01.10.2020 - 20.09.2022
Sector
Quality education
ODA grant
99960 EUR
Recipient
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave
Partner
Kabul University (KU)

Popis projektu

Cieľom tohto projektu je podporiť trvalo udržateľný a spravodlivý sociálno-ekonomický rozvoj v Afganistane prostredníctvom zlepšenia kvality odborného vzdelávania. K uvedenému cieľu projekt prispeje cez zlepšenia vedomostí a schopností mladých vysokoškolských učiteľov, cez štandardizáciu vedecko-výskumnej činnosti na univerzitách ako významného nástroja zlepšenia kvality vzdelávania a cez zlepšenia technickej vybavenosti a vyškolenia učiteľov. Projekt má za cieľ podporiť aj trvalú udržateľnosť už implementovaných projektov v sektore vysokého školstva Afganistanu.

Loading map ...