Podpora štátnych inštitúcií a budovanie kapacít pri implementácii požiadaviek smernice o čistení mestských odpadových vôd (91/271/EHS) v Gruzínsku - SlovakAid

Podpora štátnych inštitúcií a budovanie kapacít pri implementácii požiadaviek smernice o čistení mestských odpadových vôd (91/271/EHS) v Gruzínsku

Country
Georgia
Location of implmentation
Tbilisi
Number
SAMRS/2018/VP/1/7
State of projects implementation
Aktuálny
Type of financing
Development projects
Implementation period
01.10.2018 - 20.09.2020
Sector
Water management sector
ODA grant
91555 EUR
Recipient
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Partner
Georgia's Environmental Outlook (GEO)

Popis projektu

Realizácia projektu významnou mierou prispela k zosúladeniu legislatívy v oblasti ochrany vôd s požiadavkami EÚ, konkrétne implementácie smernice o čistení mestských odpadových vôd (91/271/EHS) v Gruzínsku.

Loading map ...