Podpora štátnych inštitúcií a budovanie kapacít pri implementácii požiadaviek smernice o čistení mestských odpadových vôd (91/271/EHS) v Gruzínsku - SlovakAid

❓PREČO SLOVENSKO POMÁHA V ZAHRANIČÍ❓To je zrejme najčastejšia otázka, akú dostávame🤷‍♂️🤷‍♀️ V tomto 📹VIDEU na ňu odpovedajú ľudia, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, poskytovanej pod značkou #SlovakAid už 20 rokov🤝

Podpora štátnych inštitúcií a budovanie kapacít pri implementácii požiadaviek smernice o čistení mestských odpadových vôd (91/271/EHS) v Gruzínsku

Krajina
Gruzínsko
Miesto realizácie
Tbilisi
Číslo
SAMRS/2018/VP/1/7
Stav
Ukončený
Typ financovania
Rozvojové projekty
Obdobie realizácie
01.10.2018 - 20.09.2020
Sektor
Sektor vodného hospodárstva
ODA dotácia
91555 EUR
Príjimateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Partner
Georgia's Environmental Outlook (GEO)

Popis projektu

Realizácia projektu významnou mierou prispela k zosúladeniu legislatívy v oblasti ochrany vôd s požiadavkami EÚ, konkrétne implementácie smernice o čistení mestských odpadových vôd (91/271/EHS) v Gruzínsku.

Načítavam mapu...