Podpora potravinovej sebestačnosti a prístupu k pitnej vode v kraji Cuibet - SlovakAid

Podpora potravinovej sebestačnosti a prístupu k pitnej vode v kraji Cuibet

Krajina
Južný Sudán
Miesto realizácie
Cuibet
Číslo
SAMRS/2021/SSA/1/1
Stav
Ukončený
Typ financovania
Rozvojové projekty
Obdobie realizácie
01.11.2021 - 31.08.2023
Sektor
Potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo
ODA dotácia
220116 EUR
Príjimateľ
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.
Partner
1: Hope for sick and poor (SSD); 2: Green Village Network (GVN)

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je posilniť potravinovú bezpečnosť pre 8 500 obyvateľov troch vidieckych komunít v kraji Cuibet v Južnom Sudáne, prostredníctvom budovania kapacít miestnych komunít voči dopadom zmeny klímy v poľnohospodárstve. Projekt reaguje na situáciu v oblasti poľnohospodárskej produkcie a hroziaceho hladomoru so zámerom vytvoriť podmienky pre lokálne komunity na pestovanie plodín, zvýšiť poľnohospodársku produkciu a zlepšiť prístup k pitnej vode. Počas realizácie projektu by mali byť zriadené 3 komunitné farmy spolu so závlahovým systémom, vytvorené demonštračné políčka, nakúpia sa semená a nástroje na pestovanie a ochranu plodín a zabezpečené bude aj vzdelávanie farmárov na produkciu poľnohospodárskych plodín. Projekt významne rieši aj zabezpečenie prístupu k pitnej vode vybudovaním studne, ako aj opravením nefunkčných studní a tréningom o základnom používaní ručných studní a čerpadiel.

Načítavam mapu...

Podporované zamestnávanie a optimalizácia služieb v politike práce v Gruzínsku

Gruzínsko

Rozvoj komunít pozdĺž administratívnej hraničnej línie oddeľujúcej región Cchinvali od zvyšku Gruzínska s dôrazom na miestnu samosprávu a rozvoj

Gruzínsko

Budovanie inkluzívneho prostredia pre deti

Gruzínsko