Podpora odborného vzdelávania a jeho rozšírenie o nové odbory, budovanie praktických zručností a podpora študijných a pracovných návykov mladých zo znevýhodneného prostredia v Keni - SlovakAid

Podpora odborného vzdelávania a jeho rozšírenie o nové odbory, budovanie praktických zručností a podpora študijných a pracovných návykov mladých zo znevýhodneného prostredia v Keni

Country
Kenya
Location of implmentation
Nairobi
Number
SAMRS/2018/KE/1/3
State of projects implementation
Aktuálny
Type of financing
Development projects
Implementation period
01.09.2018 - 30.09.2020
Sector
Education
ODA grant
249808.92 EUR
Recipient
Nadácia Integra
Partner
Beacon of Hope Africa

Popis projektu

Primárnym cieľom projektu bolo zabezpečiť kvalifikované odborné nadstavbové vzdelanie a praktické zručnosti znevýhodnenej skupiny mladých ľudí v Nairobi, v inštitúcii Beacon of Hope. Hlavnou aktivitou projektu bolo otvorenie šiestich nových certifikovaných kurzov pre celkovo 146 študentov, vrátane ich technického a materiálneho zabezpečenia, a ďalej troch nových skrátených kurzov pre celkovo 53 mladých ľudí a certifikáciu ich už existujúcich zručností.

Loading map ...