Podpora malého a stredného podnikania mladých nezamestnaných - SlovakAid

Podpora malého a stredného podnikania mladých nezamestnaných

Country
Georgia
Location of implmentation
Tbilisi
Number
SAMRS/2017/VP/1/8
State of projects implementation
Finished
Type of financing
Development projects
Implementation period
02.11.2017 - 30.06.2019
Sector
Supporting creation of market conditions
ODA grant
99676 EUR
Recipient
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok
Partner
Slovensko – gruzínska obchodná komora; Agentúra pre poskytovanie sociálnych služieb (Social Service Agency)

Popis projektu

Projekt bol zameraný na poskytnutie komplexnej pomoci pri tvorbe a fungovaní malých a stredných podnikov najpočetnejšej skupiny nezamestnaných - mladých nezamestnaných do 35 rokov s 10% podielom žien vo vybraných regiónoch Gruzínska, ktoré majú potenciál pri výrobe tradičných umeleckých výrobkov a v cestovnom ruchu a potenciál v agro/bio podnikaní.

Loading map ...