Otvoreným vzdelávaním k aktívnemu občianstvu - SlovakAid

Otvoreným vzdelávaním k aktívnemu občianstvu

Country
Slovakia
Location of implmentation
Žilina
Number
SAMRS/2018/RV/2/6
State of projects implementation
Aktuálny
Type of financing
Global development education projects
Implementation period
05.12.2018 - 31.01.2020
Sector
Education
ODA grant
29738 EUR
Recipient
PDCS,o.z.
Partner
Gymnázium bilingválne, Ulica T. Rúžičku 3, 010 01 Žilina; Občianske združenie GBZA, Ulica T. Rúžičku 3, 010 10 Žilina

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu bola podpora integrácie rozvojovej problematiky a jej začleňovanie do učebných plánov a osnov na jednotlivých stupňoch slovenských škôl. Podciele predstavovalo budovania kapacít v oblasti zavádzania tém GRV do vyučovacieho procesu na SŠ a taktiež začleňovanie rozvojových tém do učebných plánov a osnov SŠ.

Loading map ...