Komplexné riadenie sídiel - SlovakAid

Komplexné riadenie sídiel

Country
Serbia
Location of implmentation
Zrenjanin
Number
SAMRS/2019/ZB/1/2
State of projects implementation
Aktuálny
Type of financing
Development projects
Implementation period
01.10.2019 - 30.09.2020
Sector
Good governance and building civil society
ODA grant
67153.05 EUR
Recipient
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Partner
University of Belgrade, Faculty of Architecture; Public Enterprise for Urbanism Affairs Sremska Mitrovica; Public Enterprise for Urbanism Zrenjanin; Golubac Municipality

Popis projektu

Cieľom projektu je prispieť k zvyšovaniu kompetencií samospráv a ich profesionálov v hospodárskej, environmentálnej a sociálnej koordinácii plánovania a riadenia rozvoja miest a priľahlých regiónov. Hlavným cieľom projektu je transfer kombinovaného prístupu a úspešných skúseností z aplikácie inovatívnych strategických dokumentov SR, ako sú napríklad akčné plány rozvoja na administratívnej úrovni okresov (mikroregióny / regióny) a ostatných strategických územných a regionálnych plánov.

Loading map ...