Jeden svet na školách v Moldavsku – výchova k ľudským právam prostredníctvom dokumentárnych filmov. - SlovakAid

Jeden svet na školách v Moldavsku – výchova k ľudským právam prostredníctvom dokumentárnych filmov.

Country
Moldova, Republic of
Location of implmentation
Kišiňov
Number
SAMRS/2015/MD/1/6
State of projects implementation
Finished
Type of financing
Development projects
Implementation period
01.11.2015 - 31.10.2016
Sector
Good governance and building civil society
ODA grant
83810 EUR
Recipient
Človek v ohrození, n.o.
Partner
OWH TV Studio

Popis projektu

Cieľom projektu je podpora tolerancie a dialógu o ľudských právach medzi študentmi a učiteľmi stredných škôl, pomocou využívania audiovizuálnych materiálov vo výučbe a prispieť tak k zvýšeniu občianskej participácie a záujmu o dodržiavanie ľudských práv medzi mladými ľuďmi v Moldavsku.

Loading map ...