Harmonizácia analytických metód v Národnej agentúre životného prostredia Gruzínska s požiadavkami novelizovanej Rámcovej smernice o vode 2013/39/EÚ - SlovakAid

Harmonizácia analytických metód v Národnej agentúre životného prostredia Gruzínska s požiadavkami novelizovanej Rámcovej smernice o vode 2013/39/EÚ

Krajina
Gruzínsko
Miesto realizácie
Tbilisi
Číslo
SAMRS/2016/VP/1/1
Stav
Ukončený
Typ financovania
Rozvojové projekty
Obdobie realizácie
01.01.2017 - 31.05.2018
Sektor
Sektor vodného hospodárstva
ODA dotácia
50082 EUR
Príjimateľ
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave
Partner
National environmental agency (NEA)

Popis projektu

Projekt je zameraný na harmonizáciu analytických metód používaných na stanovenie prioritných zlúčenín uvedených v Rámcovej smernici o vode (2013/39/EÚ) v povrchových vodách ako aj zohľadnenie rámcovej smernice o morskej stratégii (2008/56/ES). Hlavným cieľom projektu je zavedenie analytických metód plne kompatibilných s požiadavkami na kvalitu poskytovaných dát aj s prihliadnutím na prístrojové vybavenie partnerskej organizácie.

Načítavam mapu...