Gruzínsko na EUrópskej ceste - SlovakAid

Gruzínsko na EUrópskej ceste

Country
Georgia
Location of implmentation
Tbilisi
Number
SAMRS/2015/VP2/1/2
State of projects implementation
Aktuálny
Type of financing
Development projects
Implementation period
10.03.2016 - 31.03.2017
Sector
Good governance and building civil society
ODA grant
91222 EUR
Recipient
GLOBSEC
Partner
Information Center on NATO and EU

Popis projektu

Implementovaný projekt prostredníctvom zdieľania slovenských skúseností podporoval zlepšovanie spolupráce občianskej spoločnosti a štátnych inštitúcií v Gruzínsku a to predovšetkým v otázkach súvisiacich s európskou integráciou krajiny. Zámerom projektu bolo nadviazať na iniciatívu gruzínskej vlády ohľadne vytvárania platformy pre efektívnejšiu participáciu občianskej spoločnosti na procese asociácie Gruzínska s EÚ.

Loading map ...