Globálny pohľad na svet - SlovakAid

Globálny pohľad na svet

Country
Slovakia
Location of implmentation
Bratislava
Number
SAMRS/2020/RV/1/3
State of projects implementation
Aktuálny
Type of financing
Global development education projects
Implementation period
01.11.2020 - 30.11.2021
Sector
Quality education
ODA grant
29975 EUR
Recipient
Dvojfarebný svet
Partner
Focusart s.r.o.

Popis projektu

Projekt zvýši povedomie verejnosti o rozvojovej spolupráci, o globálnom rozvojovom vzdelávaní a zvýši schopnosť obyvateľstva vedieť identifikovať príčiny a následky chudoby, nerovnosti, neprávosti a klimatických zmien. Prispeje k rozvoju kritického myslenia a k hlbšiemu porozumeniu súčasného sveta.

Loading map ...