Build Solid Ground Slovensko – zvýšenie informovanosti a vzdelávania v oblasti udržateľných sídel a bývania v zmysle Cieľov udržateľného rozvoja. - SlovakAid

Build Solid Ground Slovensko – zvýšenie informovanosti a vzdelávania v oblasti udržateľných sídel a bývania v zmysle Cieľov udržateľného rozvoja.

Country
Slovakia
Location of implmentation
Bratislava
Number
SAMRS/2018/EK/1/1
State of projects implementation
Aktuálny
Type of financing
Global development education projects
Implementation period
12.11.2018 - 30.09.2020
Sector
Education
ODA grant
31180 EUR
Recipient
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.
Partner
N/A

Popis projektu

Cieľom projektu bolo prispieť k zvyšeniu povedomia občanov EÚ o globálnych potrebách, právach, riešeniach, zväzkoch a globálnej agende bývania, doplnením aktivít zastrešujúceho európskeho projektu.

Loading map ...