Budovanie kapacít zdravotníckych pracovníkov v regióne Kwale pre zachovanie zdravia kenskej populácie dohľadom nad výskytom infekčných ochorení - SlovakAid

Budovanie kapacít zdravotníckych pracovníkov v regióne Kwale pre zachovanie zdravia kenskej populácie dohľadom nad výskytom infekčných ochorení

Country
Kenya
Location of implmentation
Msambweni
Number
SAMRS/2017/KE/1/2
State of projects implementation
Aktuálny
Type of financing
Development projects
Implementation period
01.09.2017 - 30.09.2019
Sector
Healthcare
ODA grant
161437.65 EUR
Recipient
Trnavská univerzita v Trnave
Partner
Msambweni County Referral Hospital

Popis projektu

Cieľom projektu je zlepšiť zdravotný stav obyvateľov Kene, predovšetkým matiek a detí do 5.roku života znížením chorobnosti a úmrtnosti na infekčné ochorenia predchádzaním epidémií včasnou realizáciou preventívnych a represívnych opatrení v miestach ohniska nákazy a zefektívnením systému dohľadu nad výskytom infekčných ochorení a stavov podmieňujúcich ich výskyt.

Loading map ...