Budovanie kapacít pre implemnetáciu Rozšírenej zodpovednosti výrobcov v Moladvskej republike - SlovakAid

Budovanie kapacít pre implemnetáciu Rozšírenej zodpovednosti výrobcov v Moladvskej republike

Krajina
Moldavsko
Miesto realizácie
Moldavsko
Číslo
SAMRS/2017/MD/1/4
Stav
Ukončený
Typ financovania
Rozvojové projekty
Obdobie realizácie
01.01.2017 - 30.04.2019
Sektor
Sektor vodného hospodárstva
ODA dotácia
97092.48 EUR
Príjimateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Partner
Úrad pre prevenciu znečisťovania životného prostredia Moldavskej republiky

Popis projektu

Predkladaný projekt bol zameraný na zlepšovanie životných podmienok a kvality životného prostredia obyvateľov Moldavskej republiky zvyšovaním efektivity odpadového hospodárstva, pričom bol dôraz kladený na legislatívnu a funkčnú pomoc, a to aj v snahe o dosiahnutie štandardov EÚ. Špecifickým cieľom projektu bol efektívnejší manažment odpadov, a to prostredníctvom zavádzania systému Rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) pre elektrozariadenia.

Načítavam mapu...