Bezodpadové spracovanie nebezpečných biologických odpadov na produkty vhodné pre intenzívne ekologické poľnohospodárstvo - SlovakAid

Bezodpadové spracovanie nebezpečných biologických odpadov na produkty vhodné pre intenzívne ekologické poľnohospodárstvo

Country
Moldova, Republic of
Location of implmentation
Kišiňov
Number
SAMRS/2016/PPP/1/4
State of projects implementation
Aktuálny
Type of financing
Programme of business partnerships
Implementation period
15.11.2016 - 30.06.2017
Sector
Water management sector
ODA grant
50000 EUR
Recipient
ROKOSAN s.r.o.
Partner
N/A

Popis projektu

Cieľom projektu je informovať odbornú a laickú verejnosť o legislatíve EU týkajúcej sa spracovania nebezpečných biologických odpadov, informovať o technických riešeniach bezodpadového likvidovania odpadov, predstaviť produkty technologických riešení s potenciálom využitia v poľnohospodárstve. Tieto ciele zrealizovať prostredníctvom výstav, odborných seminárov a konferencií.

Loading map ...