Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo - SlovakAid

Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo

Country
Moldova, Republic of
Location of implmentation
Gagauzsko
Number
SAMRS/2018/MD/1/3
State of projects implementation
Finished
Type of financing
Development projects
Implementation period
01.12.2018 - 31.12.2019
Sector
Good governance and building civil society
ODA grant
94747.5 EUR
Recipient
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku
Partner
Youth of Gagauzia

Popis projektu

Projekt sa primárne zameriaval na zvýšenie účasti mladých lídrov na správe vecí verejných prostredníctvom ich systematického vzdelávania metódou neformálneho vzdelávania smerom k občianskemu aktivizmu a občianskej zodpovednosti pre blaho lokálnej komunity. Cieľom projektu bolo vzdelávanie a budovanie kapacít zodpovedných a aktívnych mladých občanov a občianok v autonómnej oblasti Gagauzsko a vytvorenie podmienok pre formulovanie a implementáciu požiadaviek v kontexte tvorby politík a reforiem týkajúcich sa mládeži v Moldavsku. Projekt pozostával z troch pilierov:

Loading map ...