Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo - SlovakAid

Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo

Krajina
Moldavsko
Miesto realizácie
Gagauzsko
Číslo
SAMRS/2018/MD/1/3
Stav
Ukončený
Typ financovania
Rozvojové projekty
Obdobie realizácie
01.12.2018 - 31.12.2019
Sektor
Dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti
ODA dotácia
94747.5 EUR
Príjimateľ
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku
Partner
Youth of Gagauzia

Popis projektu

Projekt sa primárne zameriaval na zvýšenie účasti mladých lídrov na správe vecí verejných prostredníctvom ich systematického vzdelávania metódou neformálneho vzdelávania smerom k občianskemu aktivizmu a občianskej zodpovednosti pre blaho lokálnej komunity. Cieľom projektu bolo vzdelávanie a budovanie kapacít zodpovedných a aktívnych mladých občanov a občianok v autonómnej oblasti Gagauzsko a vytvorenie podmienok pre formulovanie a implementáciu požiadaviek v kontexte tvorby politík a reforiem týkajúcich sa mládeži v Moldavsku. Projekt pozostával z troch pilierov:

Načítavam mapu...