Agropotravinársky inkubátor ako katalyzátor podnikateľských inovácií v regiónoch Moldavska (akronym AFB Inkubátor) - SlovakAid

Agropotravinársky inkubátor ako katalyzátor podnikateľských inovácií v regiónoch Moldavska (akronym AFB Inkubátor)

Country
Moldova, Republic of
Location of implmentation
Riškova
Number
SAMRS/2020/MD/1/5
State of projects implementation
Aktuálny
Type of financing
Development projects
Implementation period
01.07.2020 - 30.06.2022
Sector
Supporting creation of market conditions
ODA grant
199107 EUR
Recipient
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.
Partner
EcoVisio; Katalyst

Popis projektu

Projekt spája podporu MSP s rozvojom vidieka a inovatívnym prístupom udržateľného agropotravinárskeho odvetvia v Moldavsku. Jeho cieľom je podpora ekonomického rastu Moldavska prostredníctvom zlepšenia podmienok pre rozvoj inovatívnych mikro- a malých agro-potravinárskych podnikov. Tento cieľ bude dosiahnutý vybudovaním podnikateľského inkubátora pre agropotravinársku výrobu (AFB Inkubátor) so zriadením certifikovanej zdieľanej kuchyne pre výrobu agropotravinárskych produktov, budovaním kapacít agropotravinárskych start-upov v oblasti rozvoja podnikania a vo výrobe inovatívnych agropotravinárskych produktov, a podporou ich predaja.

Loading map ...