Agropotravinársky inkubátor ako katalyzátor podnikateľských inovácií v regiónoch Moldavska (akronym AFB Inkubátor) - SlovakAid

Agropotravinársky inkubátor ako katalyzátor podnikateľských inovácií v regiónoch Moldavska (akronym AFB Inkubátor)

Krajina
Moldavsko
Miesto realizácie
Riškova
Číslo
SAMRS/2020/MD/1/5
Stav
Ukončený
Typ financovania
Rozvojové projekty
Obdobie realizácie
01.07.2020 - 30.06.2022
Sektor
Podpora tvorby trhového prostredia
ODA dotácia
199107 EUR
Príjimateľ
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.
Partner
EcoVisio; Katalyst

Popis projektu

Projekt spája podporu MSP s rozvojom vidieka a inovatívnym prístupom udržateľného agropotravinárskeho odvetvia v Moldavsku. Jeho cieľom je podpora ekonomického rastu Moldavska prostredníctvom zlepšenia podmienok pre rozvoj inovatívnych mikro- a malých agro-potravinárskych podnikov. Tento cieľ bude dosiahnutý vybudovaním podnikateľského inkubátora pre agropotravinársku výrobu (AFB Inkubátor) so zriadením certifikovanej zdieľanej kuchyne pre výrobu agropotravinárskych produktov, budovaním kapacít agropotravinárskych start-upov v oblasti rozvoja podnikania a vo výrobe inovatívnych agropotravinárskych produktov, a podporou ich predaja.

Načítavam mapu...