Projektová výzva UNDEF - SlovakAid

Projektová výzva UNDEF

The United Nations Democracy Fund (UNDEF), vyhlasuje 11. kolo projektovej výzvy, ktorá trvá od 18.11. do 18.12.2016. Projekty financované UNDEF sú dvojročné a predstavujú granty vo výške od 100 do 300 tisíc USD.

Projekty v tomto kole by mali byť zamerané na tieto oblasti:

·        Posilnenie práva žien / Rodová rovnosť (Women’s rights and empowerment / Gender equality)

·        Komunitná aktivita (Community activism)

·        Právny štát a ľudské práva (Rule of law and human rights)

·        Zapojenie mládeže (Youth engagement)

·        Posilnenie kapacity občianskej spoločnosti pre interakciu s vládou (Strengthening civil society capacity for interaction with Government)

·        Médiá a slobodný prístup k informáciám (Media and freedom of information)

·        Nástroje pre poznanie (Tools for knowledge)

V tomto kole UNDEF víta najmä projekty na podporu pluralizmu, diverzity a inklúzie.

Výzva v anglickom jazyku

Výzva vo francúzskom jazyku